777 008 025

Zavolejte mi

Komenského 375, Kolín IV, 280 02

Domluvte si schůzku

Profil

Týřovická 1344-47, Praha
Kompletní PD, inženýrská činnost, Nová zelená úsporám
U Hřiště 1226-8, Kolín
Kompletní PD, inženýrská činnost, Nová zelená úsporám
BD Roháčova, Kolín
Kompletní PD, inženýrská činnost, Nová zelená úsporám
Dolnokralovická 1291-4, Vlašim
Kompletní projektová dokumentace
Komenského 1462, Vlašim
Kompletní PD, inženýrink, TDS
BD Střížkov, Černého 511-516, Praha
Kompletní PD, inženýrská činnost, Nová zelená úsporám
Kuttelwascherova, Praha, Černý Most
Kompletní PD-prodloužení lodžií, inženýrská činnost
Fejfarova, Praha, Černý Most
Kompletní PD-prodloužení lodžií, inženýrská činnost
BD Kmochova, Kolín
Kompletní PD, inženýrská činnost, Nová zelená úsporám
BD Kremličkova 935-936, Kolín
Kompletní PD-přístavba lodžií, inženýrink, autorský dozor.
BD Stankovského, Čelákovice
Kompletní PD-prodloužení lodžií, inženýrink, TDS
Previous slide
Next slide
Zabývám se projektováním pozemních staveb a související inženýrskou činností. Převážně se jedná o stavební projekty menších měřítek, jako jsou rodinné domy, bytové domy, hotely a penziony, garáže, skladové a výrobní haly, prodejní prostory, restaurace a jiné provozy. Pro tyto druhy staveb jsem pro Vás připraven zpracovat kompletní projektovou dokumentaci, ať už se jedná o novostavby, rekonstrukce, přístavby, nástavby nebo jen stavební úpravy. V poslední době se zaměřuji zejména na projekty zateplení rodinných domů a projekty revitalizací panelových domů. Jsem registrovaným projektantem v programu Zelená úsporám. Moje činnost pokrývá zejména okresy Benešov, Praha-Východ, Kutná Hora, Kolín a v rámci možností celý  Středočeský kraj.
 
Mezi partnery – projektanty dílčích stavebních profesí patří řada autorizovaných inženýrů, architektů a techniků, kteří mají dlouholetou praxi v oboru. Společně s nimi jsem tak schopen zajistit jakýkoli stupeň projektové dokumentace (architektonické a urbanistické studie, projektovou dokumentaci pro územní řízení, k žádosti o stavební povolení, pro výběr dodavatele, pro realizaci stavby, skutečného provedení stavby) nebo služby, mezi které patří např. vypracování vizualizací, osazení stavby do fotografií, vypracování výkazu výměr a položkových rozpočtů, vypracování odborných posudků a studií a v neposlední řadě výkon technického dozoru stavby.
 
Podnikání v oboru projektová činnost ve výstavbě bylo započato v roce 2001 do té doby jsem v průběhu studií  pracoval na částečný úvazek u různých projekčních společností. V průběhu let 2004 až 2009 jsem pracoval jako projektant v oblasti návrhu a optimalizace prefabrikovaných konstrukcí v Irsku a Velké Británii. Ukázky prací z mé praxe jsou obsaženy v sekci „Reference“
 
Jsem autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby s pojištěním profesní odpovědnosti a zároveň jsem energetickým specialistou dle zákona č. 406/2000 Sb pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov (energetická certifikace budov). Osvědčení a certifikáty jsou obsaženy v sekci „Dokumenty
 
Hlavním cílem je uspokojit představy a požadavky všech svých klientů a zároveň dodržet podmínky vhodného architektonického ztvárnění, dispozičně funkčního řešení, ale i podmínky optimálních pořizovacích a provozních nákladů.

Jak Vám mohu pomoci?

ing. Zdeněk Verner

ing. Zdeněk Verner