777 008 025

Zavolejte mi

Komenského 375, Kolín IV, 280 02

Domluvte si schůzku

Nová Zelená úsporám

Dotační program Nová zelená úsporám je výhodný jak pro vlastníky rodinných tak bytových domů. Je to nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program v ČR zaměřený na úspory energie v budovách pro bydlení. Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (zateplení), novostavby s velmi nízkou energetickou náročností, šetrné způsoby vytápění, obnovitelné zdroje energie a adaptační a mitigační opatření. Během prvního programového období, které odstartovalo v roce 2014, z něj byly rozděleny finance v řádu několika miliard korun desítkám tisíc domácností. V roce 2021 přechází do nového programového období 2021-2030. Více informací o tomto programu najdete na oficiálním webu. 30.6.2023 by měl být přerušen příjem žádostí a znovu otevřen v září 2023 s tím rozdílem, že by měly být nastaveny výhodnější podmínky pro stavebníky. Více o chystaných změnách viz. článek dole.

Zelená úsporám pro bytové domy. Chudí sousedi už rekonstrukce brzdit nebudou

Gabriel Pleska | rubrika: Co se děje | 25. 5. 2023

Na konci června skončí příjem žádostí o dotace Nová zelená úsporám. Program se vrátí po prázdninách. S novými parametry. Šanci dostanou i bytové domy obcí, bytových družstev a splečenství vlastníků. Speciální podporu budou mít nízkopříjmové domácnosti.

Zdroj: Gabriel Pleska / Midjourney

Žádost o dotaci v programu Nová zelená úsporám je možné podat do 30. června do 15 hodin. Včetně dokumentů o realizaci projektu.

Pak bude mít program prázdniny a po nich se má v září Nová zelená úsporám vrátit s jednodušším podáváním a vyřizováním žádostí a dalšími novinkami. 

Celkově budou dotace vyšší, zvýhodní se komplexní rekonstrukce a rozšíří se okruh možných žadatelů u bytových domů. Zvláštní podporu dostanou nízkopříjmové domácnosti a domy ve vybraných obcích s rozšířenou působností.

Další novinky, které se týkají výměny starších plynových kotlů za tepelná čerpadla (a vůbec výměny méně čistých teplených zdrojů za čistější) a zjednodušeného žádání o dotace na fotovoltaiku, shrnujeme v samostatném článku: Vyměňte kotel za čerpadlo, instalujte soláry. Stát přispěje

Jednodušší žádání: už žádné faktury

Pro všechny žádosti o Novou zelenou úsporám je zásadní jedna změna. Žádost o dotaci se zjednodušší. Stejně jako u programu Nová zelená úsporám Light nebude potřeba přikládat k žádosti faktury – a těch u bytového domu mohly být i desítky.

Nově jsou dotace navázány na jednotku: na jedno vyměněné okno, na jeden čtvereční metr zateplené fasády a podobně. K proplacení dotace pak bude stačit závěrečná zpráva technického dozoru, že se skutečně úpravy v daném rozsahu a požadované kvalitě provedly.

Faktury bude stačit archivovat pro případnou kontrolu.

Na co všechno se dá v Nové zelené úsporám od září žádat?

Podporuje se to samé, co dosud. 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Dotace pro společenství vlastníků a bytová družstva

Další novinkou Nové zelené úsporám jsou programy zacílené na bytové domy ve vlastnictví společenství jednotek a bytových družstev.

Podmínkou pro provedení renovace je souhlas všech vlastníků nebo členů družstva. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí, který dotace Nová zelená úsporám administruje, došly k názoru, že je potřeba zohlednit, že takové renovace často brzdí méně majetní členové družstva – z obav z finanční zátěže, kterou by to pro ně znamenalo.

„Hledali jsme cestu, jak zohlednit nízkopříjmovost vlastníků bytů, kteří často nesouhlasí s nákladnějšími opravami celého domu,“ řekl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí. „Hlavním úskalím při rozhodování, zda přistoupit k větší investici na renovaci budovy, bývá obava z velkého nárůstu pravidelných příspěvků do fondu oprav.“

Řešením je zvláštní bonus, který společenství vlastníků nebo bytové družstvo na každou nízkopříjmovou domácnost dostane. Nízkopříjmovost je definovaná stejně jako u Nové zelené úsporám Light: všichni členové dané domácnosti (s výjimkou dětí) musí být starobní důchodci, invalidní ve třetím stupni nebo domácnost musí pobírat v rozhodném období příspěvek na bydlení. Součástí žádosti jsou pak dokumenty, které to dokládají: rozhodnutí o přiznání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

Za každou nízkopříjmovou domácnost bude celková dotace navýšená o bonus, který může být až 150 tisíc na domácnost s nižšími příjmy. Výše bonusu závisí na rozsahu realizovaného zateplení a na podlahové ploše bytů těchto domácností. Bonus je vázaný na konkrétní domácnost: to znamená, že její příspěvek do společného rozpočtu na zateplení bude o tuto částku nižší. Pokud už je ve společném fondu našetřeno víc peněz, můžou jim být odpuštěny budoucí příspěvky do fondu až do výše bonusu.

Jeden háček tu ale je. Bytová družstva i společenství vlastníků můžou žádat o podporu ve všech oblastech, které zůstávají stejné jako doposud: tedy na zateplení, na zelené střechy, na záchyt a využití dešťové vody, na výsadbu zeleně… Bonus pro nízkopříjmové se ale týká jen zateplení budovy: to znamená výměnu oken a dveří, zateplení fasády, zateplení střechy či půdy.

Dotace pro společenství vlastníků a bytová družstva může být vyplacena zálohově, dopředu. I to je podstatná novinka.

Nová zelená úsporám Light pro domácnosti v bytových domech

Od září se rozšíří i Nová zelená úsporám Light, program určený výhradně pro nízkopříjmové domácnosti. Nově o ní budou moci žádat nízkopříjmové domácnosti i v bytových domech, které už prošly zateplením. V praxi jde o výměnu oken. Pokud ve většině domu proběhla výměna oken, ale nízkopříjmové domácnosti se výměny nezúčastnily, můžou peníze od státu získat nyní. A to až 12 tisíc korun na jedno okno.

I tato dotace může být čerpána dopředu, před provedením prací. Žadatel musí být vlastník bytu a musí splňovat podmínku nízkopříjmovosti.

Dotace pro bytové domy ve vlastnictví obcí

„Jednou z našich priorit je zmodernizovat bytové domy ve vlastnictví obcí. Vzhledem k tomu, že zde vnímáme zvýšený veřejný zájem, navyšujeme jednotkové dotace úsporných opatření. Dotace tak může dosáhnout výše až 75 procent vynaložených nákladů, nebo podle limitů veřejné podpory,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Obce můžou požádat o podporu všech typů opatření. Dotace jsou opět stanovené na jednotku, tedy kus vyměněných dveří, vysazený strom, metr čtvereční zateplené fasády a podobně. Účetní doklady stačí uložit pro případnou kontrolu.

Dotace pro bytové domy vlastněné fyzickými a právnickými osobami

Podporuje se všechno jako dosud. Dotace jsou ale vyšší a jednodušší je i podání žádosti. Opět se k ní nemusí přikládat účetní doklady.

Zvýhodnění pro domy ve znevýhodněných obcích

Pokud bude o dotaci žádat vlastník domu, který se nachází na území obce s rozšířenou působností, již stát uznal jako znevýhodněnou, bude se dotace navyšovat o 10 procent.

Jestli je obec znevýhodněná může žadatel poznat při vyplňování žádosti – to se dělá jedině online a systém ho na znevýhodněnost obce sám upozorní a započítá ji.

Zdroj: https://www.penize.cz/vlastnictvi-nemovitosti/439400-nova-zelena-usporam-pro-bytove-domy-bude-mit-jednodussi-zadost-podporu-dostanou-i-obecni-bytovky-svj-a-bytov?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.context

V případě bytových domů se zvýhodnění týká společenství vlastníků jednotek nebo družstev, kde jeden nebo více bytů obývají senioři, invalidní důchodci ve 3. stupni či lidé pobírající příspěvek na bydlení.

Tyto domácnosti často opravy brzdí, protože mají obavy, že se jim neúměrně zvedne nájem nebo příspěvky do fondu oprav.

Nově takový dům dostane v rámci dotace bonus až 150 tisíc korun na každou nízkopříjmovou domácnost. „Týkat se to bude zateplení a výměny oken,“ řekl včera ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Bytové domy ušetří na sdílené elektřině

Finance

Tyto peníze ale bude možné využít pouze pro domácnosti s nízkými příjmy a nebude je možné rozdělit mezi všechny byty v domě. O bonus tak bude možné snížit nízkopříjmovým obyvatelům např. jejich podíl na úvěru či platby do fondu oprav.

Bonus bude poskytnut zálohově. „Žadatelé si pak nemusí brát tak vysoké úvěry nebo mohou poskytnuté prostředky použít jako mimořádnou splátku úvěru a tím výrazně snížit úroky,“ vysvětlil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí.

Nízkopříjmové domácnosti z bytových domů si budou moci zažádat i o individuální dotaci na výměnu oken, pokud se před časem měnily v celém domě s jejich výjimkou.

U bytových domů se změní i další podmínky dotací. Družstva a SVJ dostanou peníze dopředu, zálohově. Ani nebude potřeba dokládat faktury za práce – realizace projektu se prokáže v závěrečné zprávě.

Jak Vám mohu pomoci?

ing. Zdeněk Verner

ing. Zdeněk Verner