777 008 025

Zavolejte mi

Komenského 375, Kolín IV, 280 02

Domluvte si schůzku

Ceník

Ceny projektů jsou v souladu s výkonovým a honorářovým řádem ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a jsou počítány individuálně.
Ceny projektových dokumentací závisejí na rozsahu a složení projektového úkolu.
Cena projektové dokumentace vykazuje poměrně široké cenové rozmezí a je třeba ji počítat individuálně pro každý projekt. Cenu mohou ovlivnit i mimořádné termínové požadavky, dojezdová vzdálenost do místa stavby atd. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
E. Dokladová část

Po prostudování podkladů a návštěvě parcely, sestavím návrh ceny projektu a určím maximální cenu. Záloha na zpracování návrhu projektu rodinného domu obvykle činí třetinu až polovinu konečné ceny projektu, doplatek při předání projektu.

Cena technického dozoru stavebníka (TDS)
 
Cena za službu technický dozor stavebníka je kalkulována procentuelně z celkových nákladů na stavební dílo popř. je určena hodinovou sazbou za konkrétní úkony. Na celkovou výslednou cenu má především vliv vzdálenost od výjezdního místa, četnost kontrolních návštěv a délka výstavby.

Jak Vám mohu pomoci?

ing. Zdeněk Verner

ing. Zdeněk Verner